جدیدترین مطالب

هنر

تأملی در مفهوم هنر زمینه ساز

عنوان مقاله: تأملی در مفهوم «هنر زمینه ساز» نویسنده: محمود ارژمند فصلنامه علمی پژوهشی مشرق موعود بهار ۱۳۹۱ این مقاله با هدف تأملی بر موضوع «هنر زمینه ساز» و در جستجوی ریشه هایی که با اصول هنر و ماثر هنری دینی و اسلامی تناسب بیابد، بحث «زمینه سازی» در دکترین مهدویت را بررسی می کند. سپس در بستر آن، بحث ... ادامه مطلب »