جدیدترین مطالب

معماری

ریخت شناسی معماری مسجد کبود تبریز

عنوان مقاله: ریخت شناسی معماری مسجد کبود تبریز نویسندگان: محمدباقر کبیرصابر – حامد مظاهریان – مهناز پیروی فصلنامه مطالعات معماری ایران پاییز و زمستان ۱۳۹۳ مسجد کبود تبریز یکی از نفایس معماری ایرانی است که با وجود اهمیت بی بدیل این بنا در منظومه ی میراث معماری ایرانی، ابهاماتی درباره ی آن وجود دارد. مقاله حاضر به بررسی یکی از ... ادامه مطلب »

نگاهی اجمالی به رویکرد میان طبیعت و معماری

عنوان مقاله: نگاهی اجمالی به رویکرد میان طبیعت و معماری نویسندگان: مهدی خاک زند – امیراحمد احمدی فصلنامه باف نظر پاییز و زمستان ۱۳۸۶ طبیعت در بسیاری از راهبردهای منتهی به خلاقیت معماری تأثیر می گذارد. طبیعت همیشه در همه جا حاضر و طبقه بندی ناپذیر و به مثابه ابزاری بسیار قدرتمند برای الهام بخشی، است. حضور آن در استعاره، ... ادامه مطلب »