جدیدترین مطالب

برق

سیستم های کنترل اتوماتیک

سیستم های کنترل اتوماتیک درس سیستم های کنترل خطی یکی از دورس بسیار مهم دوره کارشناسی می باشد. درسی بسیار شیرین که طرفداران بسیار زیادی در کنکور کارشناسی ارشد دارد. کتاب سیسستم های کنترل اتوماتیک با عنوان لاتین Automatic Control Systems نوشته بنجامین کو و فرید گل نراقی یکی از مراجع اصلی این درس به حساب می آید. این کتاب ... ادامه مطلب »

مدل بندی عوامل غیرقابل کنترل در اندازه گیری کارایی شرکت های برق منطقه ای ایران

مدل بندی عوامل غیرقابل کنترل در اندازه گیری کارایی شرکت های برق منطقه ای ایران نویسندگان: رضا کاظمی متین – رزا عزیزی مجله علمی و پژوهشی کیفیت و بهره وری در صنعت برق ایران سال اول، ۱۳۹۱ تحلیل پوششی داده ها (DEA) یک روش پارامتریک برای اندازه گیری کارایی مجموعه ای از واحدهای تصمیم گیری است که مجموعه ای از ... ادامه مطلب »

کنترل تطبیقی زاویه گام توربین بادی با استفاده از مکانیسم یادیگیری عاطفی مغز انسان

عنوان: کنترل تطبیقی گام توربین بادی با استفاده از مکانیسم یادگیری عاطفی مغز انسان نویسندگان: مهدی حیات داودی- محسن فرشاد – حمیدرضا نجفی – رضا صداقتی – محمود جورابیان نشریه مهندسی برق و کامپیوتر ایران بهار ۱۳۹۲ در این مقاله ابتدا برای کنترل زاویه گام از یک کنترل کننده PI استفاده شده و سپس یک کنترل کننده هوشمند عاطفی جدید ... ادامه مطلب »