جدیدترین مطالب

کشاورزی

ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب در دسترس و تولیدات کشاورزی در حوضه آبخیز شاهرود

مقاله ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب در دسترس و تولیدات کشاورزی در حوضه آبخیز شاهرود فصلنامه تحقیقات اقتصاد کشاورزی نویسندگان: ابوذر پرهیزکاری-  ابوالفضل محمودی-  محسن شوکت فدایی بهار ۱۳۹۶ در این مطالعه ابتدا الگوی رفتاری متغیر اقلیمی بارش طی دوره ۱۳۹۲-۱۳۶۵ در حوضه آبخیز شاهرود بررسی شد. سپس، از یک سیستم مدلسازی بیوفیزیکی- اقتصادی برای تحلیل اثرات تغییر ... ادامه مطلب »

اقتصاد کشاورزی

عنوان کتاب: اقتصاد کشاورزی رشته علوم کشاورزی دانشگاه پیام نور نویسندگان: دکتر محسن شوکت فدایی – ژاله کورکی نژاد سال چاپ: ۱۳۸۹ تحولات روزافزون علم و فناوری در حوزه های مختلف فعالیت های بشری و همچنین نیازهای رو به ازدیاد بشر، به ویژه در زمینه کشاورزی به اقتصاد کشاورزی نقش و اهمیت خاصی در فرایند توسعه اقتصادی داده است. شناخت ... ادامه مطلب »

مقایسه روش های کرجینگ و آلگوریتم خوشه بندی در صحت گروه بندی خاک های شالیزاری برای عنصر روی و اسیدیته خاک

عنوان: مقایسه روش های کرجینگ و آلگوریتم خوشه بندی در صحت گروه بندی خاک های شالیزاری برای عنصر روی و اسیدیته خاک نویسندگان: فهیمه خرمی زاده – ناصر دواتگر در این تحقیق از داده های غلظت روی و اسیدیته خاک در ۱۵۶ خاک شالیزاری اراضی استان گیلان که در شبکه ۲×۲ کیلومتر نمونه برداری شده بودند، استفاده شد. رگرسیون خطی ... ادامه مطلب »

بهینه سازی مصرف منابع آب در تولیدات کشاورزی

عنوان: بهینه سازی مصرف منابع آب در تولیدات کشاورزی در این پروژه سعی شده است با توجه به سطح زیر کشت بهینه ای که براساس الگوی کشت و دیگر عوامل مؤثر، به دست می آید به همراه آن سیستم استفاده بهینه از آب نیز معین شود و در نتیجه توجیه اقتصادی با تجزیه و تحلیل اطلاعات، مطالع و بررسی گردیده ... ادامه مطلب »

قلمرو مناطق بیابانی استان هرمزگان

عنوان: قلمرو مناطق بیابانی استان هرمزگان از جنبه پوشش گیاهی نویسندگان: کیان نجفی تیره شبانکاره – محمد خسروشاهی – محمد غلامپور گونه های مقاوم به شرایط خشکی، شوری و نوس نهای دمایی می توانند تا حدودی بیانگر محدوده مناطق بیابانی هر منطقه باشند. این گیاهان با ایجاد تغییرات خاص در شکل ظاهری خود، سازگاری مناسبی با شرایط حاد و شکننده ... ادامه مطلب »