جدیدترین مطالب

راهنمایی و مشاوره

مقایسه جهت گیری مذهبی دانشجویان جدیدالورود با دانشجویان درحال فارغ التحصیل

مقایسه جهت گیری مذهبی دانشجویان جدیدالورود با دانشجویان درحال فارغ التحصیل نویسنده: مرتضی کرمی دوفصلنامه علمل-پژوهشی مطالعات اسلام و روانشناسی بهار و تابستان ۱۳۹۰ هدف این پژوهش، مقایسه جهت گیری مذهبی دانشجویان جدیدالورود با دانشجویان درحال فارغ التحصیل است. به این منظور، از میان دانشجویان تازه وارد دوره روزانه دانشکده های فنی-مهندسی، علوم پایه و ادبیات و علوم انسانی و ... ادامه مطلب »

کاربرد تحلیل مکالمه در فرآیند مشاوره و روان درمانی

عنوان: کاربرد تحلیل مکالمه در فرآیند مشاوره و روان درمانی نویسنده: حسین قمری کیوی فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی پاییز ۹۳ هدف از این مقاله مرور اجمالی بر روش و کاربرد تحلیل مکالمه در مشاوره و روان درمانی است. ارزش خبری و اطلاع دهندگی استفاده از روشهای کمی در بررسی فرایند و نتایج کاربرد روشهای مشاوره و روان درمانی ... ادامه مطلب »