جدیدترین مطالب

منابع کارشناسی ارشد

سوالات آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل رشته هنر– سال ۱۳۹۶

سوالات آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل رشته هنر– سال ۱۳۹۶ در زیر سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۶ از مجموعه امتحانی هنر قرار داده ایم. مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی دریافت مجموعه معماری دریافت   ادامه مطلب »

پاسخنامه تشریحی آزمون ارشد تغذیه ۹۶- ۹۷ درس تغذیه

پاسخنامه تشریحی آزمون ارشد تغذیه ۹۶- ۹۷ درس تغذیه زیر نظر دکتر دعائی پاسخنامه سوالات درس تغذیه آزمون کارشناسی ارشد مجموعه علوم تغذیه سال ۹۶ در زیر ارائه شده است. براساس اعلام چند مؤسسه آموزشی، کلیه سوالات از کتاب کراوس ۲۰۱۷ و کتاب تغذیه مدرن استخراج شد و از کتاب کراوس ۲۰۱۲ سؤالی مطرح نشد. دریافت ادامه مطلب »