جدیدترین مطالب

جغرافیا

نمونه سوالات پیام نور رشته جغرافیا – ۸۹-۸۸

پیام نور جغرافبا

نمونه سوالات رشته جغرافیا دانشگاه پیام نور نیمسال اول ۸۹-۸۸ دریافت درس مبانی ژئومورفولوژی دریافت درس تفسیر نقشه های موضوعی دریافت درس اقتصاد توسعه دریافت درس اصول سنجش از دور دریافت درس جغرافیای خاکها ادامه مطلب »