جدیدترین مطالب

علوم اجتماعی

روش تحقیق آزمایشی

روش تحقیق

روش تحقیق آزمایشی ارائه دهنده: لیلا کلانتری نام درس:کاربرد روشهای کمی و کیفی در تحقیقات اجتماعی روش آزمایش روش دقیق مشاهده علمی است و پیچیده ترین و علمی ترین شکل پژوهش است. آزمایش اساساً شامل عمل و مشاهده نتایح آن عمل است. در این روش محقق گروه آزمودنی را برای اجرای آزمایش انتخاب می کند . سپس متغیری را بر ... ادامه مطلب »