جدیدترین مطالب

زیست شناسی

شناسایی عوامل میکروبی موجود در بخش های مختلف شرکت تولید شربت معده

شناسایی عوامل میکروبی موجود در بخش های مختلف شرکت تولید شربت معده نویسندگان: روح ا… حسینی – علی رائفی – مسعود هاشمی کروئی – آیت الله نصرالهی عمران مهمترین اصل در داروسازی حصول اطمینان از سلامت دارو است. داروها متناسب با عوامل ترکیبی خود میتوانند محیط مناسب برای رشد و تکثیر میکروارگانیسم های گوناگون باشند. هدف از این تحقیق شناسایی ... ادامه مطلب »

شاخص های اپیدمیولوژیک بیماری مالاریا در استان کرمانشاه (۸۹-۱۳۷۵)

شاخص های اپیدمیولوژیک بیماری مالاریا در استان کرمانشاه (۸۹-۱۳۷۵) نویسندگان: ناصر نظری – منصور رضایی – ارشاد قادری دوماه نامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه آذر و دی ۱۳۹۴ مالاریا از مهمترین مشکلات بهداشتی کشورهای گرمسیری و نیمه گرمسیری است. براساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، در سال ۲۰۱۱ حدود ۸۰۰ هزار نفر براثر مالاریا فوت (۸۹-۱۳۷۵)کردند. جهت شناساندن این ... ادامه مطلب »

کتاب گرده شناسی (رشته زیست شناسی)

کتاب گرده شناسی (رشته زیست شناسی) دانشگاه پیام نور نویسنده: دکتر غلامرضا بخشی خانیکی کلیه گونه های گیاهی در مراحلی از زندگی خود اجزاء بسیار کوچکی را تولید می نمایند که به وسیله پوسته مقاومی احاطه شده اند و گرده نامیده می شوند. تعداد این اجزاء گیاهی بسیار زیاد است و در آب آشامیدنی و هوایی که استنشاق می کنیم ... ادامه مطلب »