جدیدترین مطالب

زمین شناسی

کتاب ژئودوزی سازه های زیرزمینی

کتاب ژئودوزی سازه های زیرزمینی انسان های عصر حجر خانه های خود را در دل کوه ها برای جلوگیری از بلاهای طبیعی و دوری از گزند حیوانات خطرناک حفاری و می ساختند، یافته های زمین شناسی در جهان نشان می دهد که در کشورهای روم، مصر، هندوستان، ایران و کشورهای خاور دور پیشینیان ما استفاده  می شده. از وسایل حفاری ... ادامه مطلب »