جدیدترین مطالب

الهیات / معارف

خلاصه کتاب مختصر المنطق

خلاصه

خلاصه کتاب مختصر المنطق اغلب افراد انسان را باری تعالی قوه فکر مرحمت فرموده که به سبب آن می تواند خیر و شر را تمییز دهد، و چون این قوه گاه اشتباه می کند چنانچه مشاهده می کنیم که دو نفر بر خلاف یکدیگر سخن می گویند و معلوم است که یکی از آن دو اشتباه نموده و حق با ... ادامه مطلب »

جزوه جامعه شناسی تاریخی

جامعه شناسی تاریخی

جامعه شناسی تاریخی جزوه درس جامعه شناسی تاریخی گروه تاریخ و فرهنگ و تمدن اسلامی . دانشکده الهیات – دانشگاه پیام نور. گردآوری: سیده سوسن فخرائی – مجتبی سلطانی احمدی بدون شناخت گذشته و تجزیه و تحلیل و صورت بندی آن از منظر امروز، نه می توان موفقیت و کامیابی طرح های عظیم اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را ارزیابی کرد ... ادامه مطلب »