جدیدترین مطالب

پزشکی

دانلود رایگان پاورپوینت تحقیق گردشگری سلامت: چالشی نو

مسافرت به کشورویااستان دیگری بدلیل مشکلات مربوط به سلامتی (پیشگیری ویادرمان) مسافرت به منظوردرمان بیماری های خاص زیرنظرمراکزپزشکی ویابدون آن،دربیمارستان ها یامراکزدرمانی،یارفتن به منابع بهبودی طبیعی(برای درمان یا استراحت) نظیرچشمه های آبگرم معدنی یادریاچه های نمک،درمدت زمان معین (بطورمتوسط۴-۲هفته ونه بیشتر از ۱سال) البته براساس نوع بیماری. هرشخصی که درطی زمان حداقل ۲۴ساعت ویایک شب اقامت، به دلیل مسایل مرتبط ... ادامه مطلب »

دایره المعارف اختصارات پزشکی

دایره المعارف اختصارات پزشکی نویسنده: مهندس وحید بهروان مجموعه پزشکی از جمله رشته ها و مشاغلی می باشد که با حروف و اختصارات بسیاری سروکار دارد. از این رو در این پست کتاب اختصارات پزشکی قرار داده ایم. کتاب در قالب PDF از اینجا قابل دانلود می باشد ادامه مطلب »