جدیدترین مطالب

مهندسی مکانیک

سیستم های کنترل اتوماتیک

سیستم های کنترل اتوماتیک درس سیستم های کنترل خطی یکی از دورس بسیار مهم دوره کارشناسی می باشد. درسی بسیار شیرین که طرفداران بسیار زیادی در کنکور کارشناسی ارشد دارد. کتاب سیسستم های کنترل اتوماتیک با عنوان لاتین Automatic Control Systems نوشته بنجامین کو و فرید گل نراقی یکی از مراجع اصلی این درس به حساب می آید. این کتاب ... ادامه مطلب »