جدیدترین مطالب

مهندسی معدن

واژه ها و اصطلاحات پایه اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی

واژه ها و اصطلاحات پایه اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی انتشارات سازمان نظام مهندسی معدن ایران از اقدامات اساسی مورد نیاز برای برنامه تهیه ضوابط و معیارهای معدن، تدوین تعاریف و مفاهیم فعالیت های معدنی در زمینه های اکتشاف ، استخراج و فرآوری است. اولین قدم در این راه، انتخاب واژه ها و اصطلاحاتی است که بیش از همه ... ادامه مطلب »