جدیدترین مطالب

بکارگیری سیاست کمیسیون چندعامله در تخصیص ایستای منابع گرید با استفاده از عامل های CBR

photo_2017-07-09_21-48-393-150x911-150x911-150x911بکارگیری سیاست کمیسیون چندعامله در تخصیص ایستای منابع گرید با استفاده از عامل های CBR

نویسندگان: سعید صبامنیری – بهروز معصومی – محمدرضا میبدی

در این مقاله یک سیاست کمیسیون چندعامله برای انتساب ایستای وظایف در سیستم های محاسباتی ناهمگن گرید، ارائه گردیده است. از آنجایی که سیاست مورد نظر از عامل های CBR استفاده می کند، لذا در مدل بکار گرفته شده در این مقاله هر یک از عامل ها از الگوریتم CBR-L-A برای شرکت در همکاری استفاده می کنند. در این روش هر عامل از تجارب گذشته خود در حل مسأله استفاده می کند.

دریافت

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*