جدیدترین مطالب

چگونه یک پایان نامه بنویسیم؟

نگارشچگونه یک پایان نامه بنویسیم؟

راهنمای عملی نگارش پایان نامه برای دانشجویان

این راهنما به شیوه ساده ای نگاشته شده و می تواند شما را تا رسیدن به یک پایان نامه کامل همراهی کند. همه بخش های اصلی یک پایان نامه، اعم از ظواهر و اصول فرمال و نگارشی آن و محتعوا و شیوه بیان مطال ، در این راهنما به تفکیک و به شکلی ساده و همراه با مثال ذکر شده است. بخش هایی همچون شناسایی موضوع، طرح مسئله علمی، بیان فرضیه، هدف ، روش تحقیق، مراحل تحقیعق، بحث و نتیجه گیری از جمله قسمت های اصلی هر پایان نامه است که در کتاب حاضر مفصلا بعه آنها پرداخته شده است.

دریافت

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*