no-img
خدمات دانشجویان ایران

چگونه یک پایان نامه بنویسیم؟


خدمات دانشجویان ایران

ادامه مطلب

چگونه یک پایان نامه بنویسیم؟
zip
مرداد ۱۲, ۱۳۹۶

چگونه یک پایان نامه بنویسیم؟


نگارشچگونه یک پایان نامه بنویسیم؟

راهنمای عملی نگارش پایان نامه برای دانشجویان

این راهنما به شیوه ساده ای نگاشته شده و می تواند شما را تا رسیدن به یک پایان نامه کامل همراهی کند. همه بخش های اصلی یک پایان نامه، اعم از ظواهر و اصول فرمال و نگارشی آن و محتعوا و شیوه بیان مطال ، در این راهنما به تفکیک و به شکلی ساده و همراه با مثال ذکر شده است. بخش هایی همچون شناسایی موضوع، طرح مسئله علمی، بیان فرضیه، هدف ، روش تحقیق، مراحل تحقیعق، بحث و نتیجه گیری از جمله قسمت های اصلی هر پایان نامه است که در کتاب حاضر مفصلا بعه آنها پرداخته شده است.

دریافتدرباره نویسنده

ایا نیاز به دانلود مقاله از IEEE ، دانلود مقاله از ScienceDirect ، دانلود مقاله از JSTOR، دانلود مقاله از springerlink، دانلود مقاله از Oxford، دانلود مقاله از ASCE و صدها سایت دیگر دارید؟ ما به شما اعتماد داریم ابتدا مقالاتتان ارسال و سپس هزینه ان دریافت میگردد. هزینه هر مقاله 1000 تومان و دانلود کتاب و پایان نامه به قیمت 8000 تومان میباشد. با ایمیل زیر تماس بگیرید studentedu4@gmail.com یا در بخش دیدگاه عنوان مقاله یا کتاب خود را ارسال کنید

admin 752 نوشته در خدمات دانشجویان ایران دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


پاسخ دهید