جدیدترین مطالب

امکان سنجی استقرار هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان و مقایسه آن با روش سنتی محاسبه بهای تمام شده

امکان سنجی استقرار هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان و مقایسه آن با روش سنتی محاسبه بهای تمام شده
دسته: حسابداری
بازدید: ۱ بار

فرمت فایل: doc
حجم فایل: ۵۱۸ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۱۶۱

هدف از این پایان نامه امکان سنجی استقرار هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان و مقایسه آن با روش سنتی محاسبه بهای تمام شده می باشد

قیمت فایل فقط ۱۴۵,۰۰۰ تومان

خرید

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

امکان سنجی استقرار هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان و مقایسه آن با روش سنتی محاسبه بهای تمام شده

چکیده:

سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت یکی از سیستم‌های نوین بهای تمام شده محصولات و خدمات می‌باشد که اطلاعات مورد نیاز مدیران را بهتر و دقیق‌تر فراهم می‌کند و استفاده کنندگان را در امر تصمیم‌گیری صحیح و مناسب یاری می‌نماید. این پژوهش جزء تحقیقات علمی و کاربردی است که در بیمارستان ولیعصر لامرد انجام گرفته است که پس از بررسی و تجزیه و تحلیل روش موجود بهای تمام شده آن بیمارستان و تشخیص نقاط ضعف و قوت آن به تبیین اهمیت سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت در بیمارستان ولیعصر لامرد پرداخته و سپس مراحل سیستم ABC شناسایی گردیده است. 

همانطور که از موضوع تحقیق برمی‌آید، محقق بدنبال تعیین اهمیت سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت بیمارستان ولیعصر لامرد بوده و برای اینکار در قلمرو زمانی سال مالی ۹۱-۹۰بیمارستان مذکور، صورتهای مالی و اطلاعات مالی مربوط به آن دوره را مورد بررسی قرار داده و پس از شناخت سیستم حاکم بر بیمارستان و نحوه گردش عملیات حسابداری آن و شناسایی مراکز فعالیت عمده و تلفیق منطقی این فعالیتها، نهایتاً ۴بخش را بعنوان زیربنای سیستم ABC شناسایی کرده و محرکهای هزینه هرکدام از این فعالیتها را انتخاب کرده است. 

نتیجه مطالعات و تحقیقات انجام شده چنین نشان داد، که استفاده از سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت نه تنها باعث تخصیص هرچه دقیق‌تر هزینه‌های سربار می‌شود بلکه باعث می‌گردد که مدیران بیمارستان های دولتی وخصوصی با استفاده از اطلاعات بدست آمده، در خصوص برنامه‌ریزی و کنترل هزینه تصمیمات بهتری را اتخاذ نموده و بیمارستان را در کسب سود یاری نمایند. 

کلمات کلیدی:

بیمارستان لامرد

محاسبه بهای تمام شده

هزینه یابی بر مبنای فعالیت

مقدمه

با توجه به اهمیت دسترسی به اطلاعات صحیح در تصمیم گیرهای مدیران و توسعه تکنولوژیهای پیشرفته در ابعاد مختلف توام باافزایش پیچیدگی وتنوع فعالیتها، درک این تغییرات وسنجش تاثیرات آن بر هزینه های سازمانی اهمیت زیادی دارد. اهمیت این امر برای واحدهای خدماتی با توجه به اینکه درجه تنوع وتغییرات در آنها، نسبت به فعالیتهای تولیدی بیشتر است، مضاعف می باشد. بدیهی است که شناخت این فعالیتها وسنجش تاثیرات آن بر بهای تمام شده خدمات، مستلزم طراحی یک سیستم مناسب و کارآ هزینه یابی است تا قادر به شناخت تنوع وپیچیدگی فعالیتها و در نظر گرفتن آن بر هزینه های ارائه خدمات باشد.بیمارستان ها و دیگر سازمانهای مراقبت سلامت، به طور روز افزون با محیطی چالشی و رقابتی مواجه هستند .تمرکز  زیاد بر کیفیت مراقبت از بیماران ، هزینه بالای ارائه خدمات و رقابت شدید از جمله عواملی است که این سازمان ها را ناچار به تجدید نظر در ارائه خدمات می کند(ایرد ۱ ،۱۹۹۶)

 در بخش بیمارستان تا بحال هیچگونه اقدامات عملی و یا حتی مطالعات نظری در رابطه با شناسایی هزینه ها و محاسبه بهای تمام شده خدمات فعالیتهای خدماتی، انجام نشده است و با توجه به اهمیتی که اطلاعات مالی و بهای تمام شده بر تصمیم گیری های مدیریت از ابعاد مختلف خواهد داشت، لزوم مطالعه و ارائه روشهای عملی و کاربردی در این زمینه بسیار ضروری می باشد.در این بین ، یکی از چالش های اصلی بیمارستان ها افزایش صحت ، دقت و مرتبط بودن اطلاعات هزینه ها به منظور تصمیم گیری های درست مدیریتی و هزینه ای است ( کاپتینی و همکاران ۲  ،۱۹۹۸ ) در این بخش علیرغم سایر بخشهای اقتصادی مانند بخش صنعت و یا بعضی از بخشهای خدماتی حتی از سیستمهای سنتی جهت هزینه یابی و محاسبه بهای تمام شده استفاده نگردیده است. هدف هر نظام مدیریت هزینه و هزینه یابی نیز ، فراهم کردن اطلاعات دقیق و کاربردی برای کمک به سازمان ها به منظور ارائه کالاها و خدمات با کیفیت در محیط رقابتی است (گوناسکاران۳ ، ۱۹۹۹) بنابراین لزوم مطالعه و بررسی سیستمهای مختلف در این زمینه و استفاده از سیستمهای نوین هزینه یابی که در سطح دنیا معمولمی باشد، بعنوان یک ضرورت اساسی مطرح است و باید به آن توجه ویژه ای گردد.هزینه را می توان به صورت هزینه برآورد هزینه نهایی محصول تعریف کرد(چن۴ و وانگ ۵ ،۲۰۰۷)در دهه های گذشته ، پیشرفت زیادی در روش های هزینه یابی روی داده است که از جمله جدیدترین آن ها می توان به روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت اشاره کرد( اینس و همکاران ۶ ،۱۹۹۴) . 

( تورنی ۷ ۱۹۹۶) ، سیستم “هزینه یابی برمبنا ی فعالیت“  یا اصطلاحا سیستمABC”1 است.هزینه یابی بر مبنای فعالیت را روشی برای سنجش هزینه ها ، عملکرد فعالیتها ومقاصد هزینه ای می داند. هزینه ها  به هزینه فعالیتها در سطح واحد ، گروه ، محصول و هزینه درسطح موسسه تقسیم می شود( لر۸،۲۰۰۰). این سیستم با بکارگیری روشهای مناسب، اثرات حاصل از تغییرات فعالیتها، پیچیدگی،تنوع و ویژگیهای خاص هر فعالیت را در محاسبه هزینه ها بهای تمام شده آن منظور می کند.در واقع این روش با این فرض طراحی شده است که فعالیتها و منابع ودر نتیجه هزینه ها را به خود اختصاص داده و محصولات و خدمات نیز را به خود اختصاص می دهند (تولینگتون۹ و واچر۱۰  ،۲۰۰۱) . به عبارت دیگر ، فرض اساسی هزینه یابی بر مبنای فعالیت آن است که فعالیت ها صرف محصولات ، منابع ، صرف فعالیت ها و هزینه ها ، صرف منابه می شود ( کاپلان ۱۱ ، ۱۹۸۴) لذا ، این این ، روش هزینه ها را به فعالیت ها بر مبنای میزان بکارگیری منابع مرتبط کرده و سپس آن ها را به مقاصد هزینه ای بر مبنای میزان فعالیت های استفاده شده ، تخصیص می دهد(تورنی ۱۹۹۶) . 

به این صورت تمرکز هزینه یابی بر مبنای فعالیت بر ایجاد اطلاعات دقیق درباره  هزینه محصولات است( کاپلان، ۱۹۸۴).سختار روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت نیز از دو  مرحله تشکیل شده است: مرحله اول شامل برآورد منابعی است که به طور مستقیم در طبقه ی هزینه ای محصول قرار نگرفته است و متعلق به فعالیت های پشتیبانی است. در مرحله دوم نیز، هزینه هر فعالیت به نسبت یک معیار منتخب بر اساس حجم آن فعالیت به یک محصول تعلق می گیرد(اینس، ۱۹۹۵) سنجش عملکرد ( کینگ کات۱۲ ،۱۹۹۱) هدایت تصمیم  گیری ها ( موراکل ۱۳ و وو  14 ،۲۰۰۱) و کمک به بودجه بندی درست است ( شانک ۱۵ و گووینداراجان ۱۶ ، ۱۹۹۳) یکی از ویژگیهای این سیستم که آن را از سایر سیستم ها متمایزمی کند، توانایی شناسایی دقیق هزینه ها وارائه اطلاعات غیر مالی جهت بهبود عملکرد وافزایش کارآیی فعالیتها می باشد وتاحد ممکن با بکارگیری روشهای مناسب این اثرات را بطور کمّی جذب محاسبه بهای تمام  شده خدمات و محصولات می کند. با توجه به اینکه عمده عناصر و منابع مورد استفاده در بخش خدمات، فعالیتهای نیروی انسانی می باشد، استفاده از این سیستم بدلیل قابلیتها و تواناییهای آن بسیار مفید می باشد. 

فهرست 

چکیده:۹

فصل اول:کلیات۱۱

۱-۱-مقدمه۱۲

۲-۱-بیان مسأله۱۴

۳-۱- اهمیت مشکل۱۶

۴-۱عوارض ناشی از تداوم مشکل۱۸

۵-۱معرفی عوامل مؤثر۱۹

۶-۱تناقضات موجود دررابطه با  طراحی سیستم پیشنهادی۲۱

۷-۱فواید ناشی از اجرا و بکارگیریسیستم پیشنهادی۲۲

۸-۱سوالات و فرضیه های پژوهش۲۴

۹-۱  فرضیه‏های تحقیق:۲۴

۱۰-۱ نوآوری تحقیق:۲۵

۱۱-۱- اهداف پژوهش۲۵

۱۲-۱- محدودیتهای پژوهش۲۶

۱۳-۱-اهمیت پژوهش۲۷

۱۴-۱ تعاریف عملیاتی:۲۸

۱-۱۴-۱ هزینه یابی بر مبنای فعالیت :۲۸

۲-۱۴-۱ هزینه های مستقیم :۲۹

۳-۱۴-۱ هزینه غیر مستقیم :۲۹

۴-۱۴-۱ فعالیت :۲۹

۵-۱۴-۱ محرک هزینه:۲۹

۶-۱۴-۱ منبع:۲۹

۱۴-۱-خلاصه فصل۲۹

فصل دوم:چارچوب نظری سیستم پیشنهادی۳۱

۱-۲-مقدمه۳۱

۲-۲-مکانیزم عملکرد  سیستم ABC32

۳-۲-مراحل طراحی و بکارگیری سیستم پیشنهادی در بیمارستان ولیعصر لامرد۳۵

۴-۲-ادبیات تحقیق۴۵

۱-۴-۲-مقدمه۴۵

۵-۲-پیشینه سیستمهای هزینه یابی و  بهای تمام شده خدمات در بخش بیمارستان۴۶

۶-۲ پیشینه سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت((ABC  وکاربردهای آن۵۴

۷-۲-آشنایی با مفاهیم نظری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت و چگونگی  کاربرد آن در بخش خدمات۵۷

۸-۲- سیستمهای هزینه یابی سنتی و نارسائیها ی آن۵۸

۹-۲-خصوصیات و تفاوتهای سیستمهای هزینه یابی در بخش بهداشت ودرمان با سایر بخشها۶۱

۱۰-۲- سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت(ABC )64

۱۱-۲-دیدگاههای سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت۶۵

۱-۱۱-۲- مدل مقدماتی سیستم ABC66

۲-۱۱-۲- مدل دو بعدی  سیستم ABC67

۱۲-۲-دیدگاه تخصیص هزینه در مدل ABC68

۱-۱۲-۲-اطلاعات درباره فعالیتها۶۹

۲-۱۲-۲-اطلاعات درباره استفاده کنندگان از خدمات۶۹

۱۳-۲ دیدگاه فرآیندی مدل ABC70

۱-۱۳-۲-محرک هزینه 71

۲-۱۳-۲-سنجش عملکرد۷۱

۱۴-۲- اجزاء تشکل دهنده مدل ABC72

۱-۱۴-۲-اجزا دیدگاه تخصیص هزینه۷۲

۱-۱۴-۲-منابع۷۳

۲-۱۴-۲-محرک منابع 73

۳-۱۴-۲-عنصر هزینه 73

۴-۱۴-۲-فعالیتها۷۴

۵-۱۴-۲-حوزه هزینه 75

۶-۱۴-۲-مرکز فعالیت 76

۷-۱۴-۲-محرک فعالیت۷۶

۸-۱۴-۲-هدف هزینه 77

۱۵-۲مکانیزم عملکرد عناصر سیستمABC در دیدگاه تخصیص هزینه۷۷

۱-۱۵-۲-اجزا  دیدگاه فرآیندی مدل ABC79

۲-۱۵-۲-ارزیابی عملکرد۸۱

۱۶-۲-مراحل طراحی مدل و بکارگیری سیستم ABC82

۱۷-۲- تعریف مراکز فعالیت و گروه بندی فعالیتها در داخل مراکز فعالیت۸۴

۱۸-۲- آنالیز فعالیت در داخل مراکز فعالیت جهت مشخص کردن فعالیتهای مربوط به هر کدام از اهداف هزینه۸۷

۱-۱۸-۲-شناسایی منابع مورد نیاز برای انجام هر کدام از فعالیتها و خصوصیات هر کدام از منابع۸۷

۱۹-۲تعریف و شناسایی محرک منابع۸۹

۲۰-۲- تعریف و شناسایی محرکهای هزینه بر حسب مراکز فعالیت۸۹

فصل سوممتدولوژی تحقیق

۱-۳ مقدمه:۱۳۸

۲-۳ روش تحقیق:۱۳۹

۳-۳ ابزار تحقیق:۱۳۹

۴-۳ فرضیه‌های تحقیق:۱۴۰

۱-۴-۳ فرضیه اصلی اول:۱۴۰

۲-۴-۳ فرضیه اصلی دوم:۱۴۰

۵-۳ قلمرو تحقیق:۱۴۰

۶-۳ داده‌های تحقیق (جامعه آماری):۱۴۱

۷-۳ متغیرهای تحقیق:۱۴۱

۸-۳ روش جمع‌آوری داده‌ها:۱۴۲

۹-۳ روش تحلیل داده‌ها:۱۴۳

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق 144

۱-۴ مقدمه۱۴۵

۲-۴ آزمون فرضیه‌ها:۱۴۵

۳-۴ فرضیه اصلی اول:۱۴۵

۱-۳-۴ نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی اول:۱۴۹

۴-۴ فرضیه اصلی دوم:۱۴۹

۱-۴-۴ نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی دوم:۱۵۱

فصل پنجمنتیجه‌گیری و پیشنهادات:۱۵۵

۲-۵ نتیجه‌گیری کلی۱۵۵

۳-۵ پیشنهادات حاصل از تحقیق:۱۵۶

۴-۵ سایر پیشنهادات:۱۵۶

۵-۵ پیشنهاد برای تحقیقات آینده:۱۵۶

۶-۵ محدودیتهای تحقیق:۱۵۷

منابع و مأخذ:۱۵۹

قیمت فایل فقط ۱۴۵,۰۰۰ تومان

خرید

برچسب ها : امکان سنجی استقرار هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان و مقایسه آن با روش سنتی محاسبه بهای تمام شده , هزینه یابی بر مبنای فعالیت , هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان , امکان سنجی استقرار ABC , پیاده سازی هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان , اجرا هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان , پایان نامه امکان سنجی استقرار هزینه یابی بر مبنای فعالیت , پایان نامه هزینه یابی بر مبنای فعالیت , بهای تمام شده خدمات در بخش بیمارستان

Let’s block ads! (Why?)

آخرین محصولات فروشگاه فایل

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*