no-img
خدمات دانشجویان ایران

بررسی رابطه مدیریت دانش و کارآفرینی مدیران


خدمات دانشجویان ایران

ادامه مطلب

بررسی رابطه مدیریت دانش و کارآفرینی مدیران
zip
بهمن ۲۴, ۱۳۹۶

بررسی رابطه مدیریت دانش و کارآفرینی مدیران


بررسی رابطه مدیریت دانش و کارآفرینی مدیران
دسته: مدیریت
بازدید: ۲ بار

فرمت فایل: doc
حجم فایل: ۲۵۲ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۱۴۲

هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط بین مدیریت دانش با میزان کارآفرینی در مدیران باشگاه های خصوصی شهر تهران می باشد

قیمت فایل فقط ۹۷,۰۰۰ تومان

خرید


دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت

بررسی رابطه مدیریت دانش و کارآفرینی مدیران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط بین مدیریت دانش با میزان کارآفرینی در مدیران باشگاه های خصوصی شهر تهران بود. پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت از نوع پژوهش های کمی و از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر روش از نوع توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه ی مدیران باشگاه های خصوصی شهر تهران تشکیل می دادند که از بین باشگاه های موجود، ۲۱۴ مدیر با روش نمونه گیری خوشه ای، به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند.

برای گردآوری اطلاعات از نمونه ها از دو پرسشنامه مدیریت دانش شرون لاوسون و پرسشنامه سنجش میزان کارآفرینی اسکاربوروف و زیمور استفاده شد. به منظور تحلیل نتایج  از روش های آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف استاندارد و روش های آمار استنباطی شامل آزمون های همبستگی پیرسون ، رگرسیون، آزمون t  مستقل و آزمون تحلیل واریانس یک راهه با استفاده از نرم افزار spss  استفاده شد. 

نتایج نشان داد بین مدیریت دانش و میزان کارآفرینی در مدیران باشگاه های خصوصی رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد (۷۹/۰=r). همچنین بین مولفه های مدیریت دانش (خلق، تسهیم و کاربرد دانش) با میزان کارآفرینی رابطه وجود دارد که از بین این سه مولفه، کاربرد دانش بیشترین میزان همبستگی را داشت.

کلید واژه:

مدیریت دانش

کارآفرینی

خلق دانش

تسهیم دانش

کاربرد دانش

مقدمه

در عصر حاضر شتاب تغییرات در علوم و فناوری‌های پیشرفته به قدری فزونی یافته است که بسیاری از متفکرین بر این باورند که شتاب در نوآوری محصولات تولید شده با تکنولوژی سطح بالا و ایجاد دانش و توسعه آن از سرعت یادگیری بشر فراتر رفته است. پس، سازمان متولی حتی اگر تمام راهبردها، زمان و سرمایه انسانی را در اختیار خود را صرف یادگیری نمایند، باز هم ممکن است از عهده رویارویی برنیاید (نوو و چان  ، ۲۰۰۷).

امروزه سازمان ها نمی توانند صرفا بر دارایی های مشهودشان مانند تکنولوژی تکیه کنند، خصوصا در بخش های تکنیکی. دارایی های مشهود به طور معمول در دسترس می باشند اما به طور بالقوه باعث مزیت رقابتی نمی شوند، به عبارتی آن ها پیش نیاز اولیه برای انجام تجارت هستند. دانش یک منبع حیاتی و عامل موفقیت در چنین محیط هایی است. دانش در طولانی مدت به عنوان منبع کلیدی برای سازمان ها در نظر گرفته شده است و مدیریت موثر آن هم امری ضروری است (ملادکووا  ، ۲۰۱۲).

دنیای امروز، دنیای تغییر اطلاعات و دانش است. به همین سبب، ضروری است که سازمان ها قابلیت های لازم برای فعالیت در این شرایط را احراز نمایند. مدیریت دانش فرایندی است که به سازمان کمک می کند اطلاعات مهم و مفید را یافته، گزینش، سازماندهی و منتشر کند. همچنین مدیریت دانش برای انجام فعالیت هایی چون حل مسئله، آموختن پویا و تصمیم گیری ضروری می باشد. مدیریت دانش می تواند عملکرد سازمانی را با قادر ساختن سازمان به عملکرد هوشمندانه تر بهبود بخشد (واعظی و مسلمی، ۱۳۸۸). مدیریت دانش، یک دیدگاه برنامه‌ریزی شده و ساختارمند برای ایجاد به اشتراک گذاری و ذخیره‌کردن دانش به عنوان یک دارایی سازمانی است که برای ارتقاء توانمندسازی، سرعت و اثربخشی سازمان در ارائه محصولات یا خدمات برای مشتریان در راستای استراتژی کسب ‌وکار می‌باشد (پلیسیس  ، ۲۰۰۸).

سازمان هایی که مدیریت دانش را در قابلیت اصلی خود مستقر کرده اند، تفاوت چشمگیری نسبت به سایر سازمان ها دارند از جمله این تغییرات سرعت فرایندها، شناسایی و سازگاری با تغییرات، حفظ و رشد دارایی های فکری و مزیت رقابتی پایدار از طریق خلاقیت مستمر است. بدون تردید دانش مهم ترین منبع سازمان است. بدیهی است چنین منبعی باید محافظت، بهسازی و اداره شود و از هر تکنیک و روشی که رشد بهتر آن را فراهم کند، استفاده شود (درویش، ۱۳۸۸).

 از طرفی امروزه با توجه به تحولات روز به روز جامعه و تقاضاهای مداوم برای زندگی بهتر، کارآفرینی و نوآوری در هر زمینه ای ضروری به نظر می رسد. سازمان ها نیاز به کارآفرینی را درک کرده و تفکر و اندیشه های کارآفرینی در ساختارهای اداری نفوذ کرده است، زیرا رشد، پویایی و حتی بقای سازمان های امروزی در گرو به کارگیری کارآفرینی است. این نیاز در پاسخ به شرایط پیچیده و پویای محیطی حاکم بر سازمان های امروزی است که مهم ترین این شرایط عبارت اند از: افزایش سریع تعداد رقبا، توسعه ی فزاینده فناوری های نوین، افزایش انتظارات مشتریان و … می باشد (کوراتکو و هاجتس  ، ترجمه محرابی، ۱۳۸۳). 

دانش، منبعی ضروری و پایدار در عرصه فناوری و کارآفرینی است (نوناکا  ، ۱۹۹۱). باید توجه داشت که جهان کنونی نیازمند پاسخگویی سریع است. سازگاری بی درنگ، نتیجه گیری سریع و بالاتر از همه نیاز رشد فردی، متأثر از دگرگونی هایی است که جهان کنونی نیازمند دانش و خلاقیت است. بسیاری از صاحب نظران و محققان، از دنیای امروزی به عنوان « عصر عدم تداوم » یاد می کنند. عصر عدم تداوم به این معناست که دیگر تجارب و راه حل های گذشته برای مسائل جاری و آینده سازمان کارگشا نیستند و باید به شیوه های دیگر اندیشید و به دنبال راهکارهای جدید سازمانی با ساختارهای نوین بود (خانه کارآفرینان، ۱۳۸۵).

کارآفرینی به فرایندی اطلاق می شود که در آن فرد کارآفرین با شناسایی و بهره وری از فرصت ها، منبعی در خلق و معرفی کالای جدید، شیوه های جدید در سازماندهی و اداره ساختارهای کسب و کار، شیوه های جدید در بازاریابی و شناسایی منشأیی جدید از منابع اولیه دارد (یداللهی فارسی و همکاران، ۱۳۹۰).

فهرست مطالب

فصل اول: چارچوب پژوهش۱

۱-۱-مقدمه۲

۱-۲-بیان مسأله۳

۱-۳-اهمیت و ضرورت پژوهش۵

۱-۴-اهداف پژوهش۶

۱-۴-۱-هدف کلی۶

۱-۴-۲- اهداف اختصاصی۶

۱-۵-فرضیه‌های پژوهش۶

۱-۵-۱- فرضیه اصلی۶

۱-۵-۲- فرضیه های اختصاصی۶

۱-۶-تعریف واژه‌ها و اصطلاحات پژوهش۷

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش۸

۲-۱-مقدمه۹

۲-۲-مفاهیم پایه مدیریت دانش۹

۲-۳-تعاریف دانش۱۱

۲-۴-انواع دانش۱۱

۲-۵-تاریخچه مدیریت دانش۱۳

۲-۶-تعاریف مدیریت دانش۱۳

۲-۷-تعاریف ابعاد اصلی فرایند مدیریت دانش۱۵

۲-۷-۱-خلق و کسب دانش۱۵

۲-۷-۲-تسهیم دانش۱۶

۲-۷-۳-کاربرد دانش۱۸

۲-۷-۴-نگهداری و ذخیره دانش۱۹

۲-۷-۵-فرایند ارزیابی و بازخورد۲۰

۲-۸-مدل‌های مدیریت دانش۲۰

۲-۸-۱-مدل هیسیگ۲۱

۲-۸-۲-مدل هفت‌سی۲۲

۲-۸-۳-مدل مرحله‌ای مدیریت دانش لین (۲۰۰۷)۲۳

۲-۸-۴-مدل چارچوب مفهومی توسعه شاخص‌های  KMC در اثر بخشی مدیریت دانش۲۳

۲-۹-اهمیت و ضرورت مدیریت دانش۲۴

۲-۱۰-اهداف مدیریت دانش۲۴

۲-۱۱-مزایای مدیریت دانش۲۵

۲-۱۲-موانع مدیریت دانش۲۶

۲-۱۳-کارآفرینی۲۷

۲-۱۳-۱-کارآفرینی چیست؟۲۷

۲-۱۳-۲-کارآفرین کیست؟۲۸

۲-۱۴-فرایند کارآفرینی۲۹

۲-۱۵-انواع کارآفرینی۳۱

۲-۱۶-اهمیت و نقش کارآفرینی۳۲

۲-۱۷-ضرورت کارآفرینی در سازمان های ورزشی۳۳

۲-۱۸-مزایای کارآفرینی۳۴

۲-۱۹-انواع مدل های کارآفرینی۳۴

۲-۱۹-۱-مدل های محتوایی۳۵

۲-۱۹-۲-مدل های فرآیندی۳۵

۲-۲۰-موانع کارآفرینی۳۷

۲-۲۱-پیشینه تحقیق۳۸

۲-۲۱-۱-مطالعات داخل کشور۳۸

۲-۲۱-۲-مطالعات خارج از کشور۴۱

فصل سوم: روش پژوهش۴۵

۳-۱-مقدمه۴۶

۳-۲-روش پژوهش۴۶

۳-۳-روش گردآوری داده‌ها۴۶

۳-۴-جامعه آماری۴۶

۳-۵-نمونه آماری۴۷

۳-۶-متغیرهای تحقیق۴۷

۳-۷-ابزارهای اندازه‌گیری۴۷

۳-۸-روش تجزیه و تحلیل داده‌ها۴۹

فصل چهارم:تجزیه وتحلیل داده ها۵۱

۴-۱-مقدمه۵۲

۴-۲-آمار توصیفی۵۲

۴-۳-آمار استنباطی:۵۵

۴-۴-تبیین فرضیه های پژوهش۵۶

۴-۴-۱-فرضیه اصلی:۵۶

۴-۴-۲-فرضیه های فرعی۵۶

۴-۵-یافته های جانبی:۶۱

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری۶۴

۵-۱-مقدمه۶۵

۵-۲-توصیف دادهها۶۵

۵-۳-بحث و نتیجه گیری۶۵

۵-۴-نتایج تحلیل رگرسیون۷۱

۵-۵-محدودیت های پژوهش۷۱

۵-۶-پیشنهادها:۷۱

۵-۶-۱-پیشنهادهای مبتنی بر پژوهش۷۱

۵-۶-۲-پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی۷۲

منابع۷۳

منابع فارسی۷۴

پیوست ها۸۶

فهرست جدول ها

جدول ۲-۱: گاه شمار مدیریت دانش (حسن‌زاده، ۱۳۸۶)۱۳

جدول ۲-۲: تعاریف مختلف مدیریت دانش۱۵

جدول ۳-۱: پرسشنامه مدیریت دانش شرون لاوسون۴۸

جدول ۳-۲: طیف ۵ گزینه ای لیکرت۴۸

جدول ۳-۳: تفسیر نتایج پرسشنامه میزان کارآفرینی۴۹

جدول ۴-۱: توزیع فراوانی نمونۀ تحقیق براساس متغیر جنسیت۵۲

جدول ۴-۲: توزیع فراوانی نمونۀ تحقیق براساس متغیر سطح تحصیلات۵۳

جدول ۴-۳: توزیع فراوانی نمونۀ تحقیق براساس متغیر سابقه خدمت۵۴

جدول۴-۴:  میانگین وانحراف استاندارد متغیر های پژوهش۵۵

جدول ۴-۵: آزمون کالموگروف اسمیرنف برای نرمال بودن متغیر های پژوهش۵۵

جدول ۴-۶: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین مدیریت دانش و میزان کارآفرینی در مدیران باشگاههای خصوصی شهر تهران۵۶

جدول ۴-۷: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین مولفه خلق دانش و میزان کارآفرینی در مدیران باشگاههای خصوصی۵۶

جدول ۴-۸: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین مولفه تسهیم  دانش و میزان کارآفرینی در مدیران باشگاههای خصوصی شهر تهران۵۷

جدول ۴-۹: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین مولفه کاربرد دانش و  میزان کارآفرینی در مدیران باشگاههای خصوصی شهر تهران۵۷

جدول ۴-۱۰: نتایج آزمون تی مستقل برای بررسی تفاوت بین مردان و زنان در میزان کارآفرینی در مدیران باشگاههای خصوصی شهر تهران۵۸

جدول ۴-۱۱: نتایج آزمون F لوین برای بررسی مفروضۀ همگنی واریانس ها در متغیر میزان کارآفرینی در مدیران باشگاههای خصوصی شهر تهران با  سطح تحصیلات مختلف۵۹

جدول ۴-۱۲: نتایچ تحلیل واریانس یک راهه برای بررسی تفاوت بین مدیران باشگاههای خصوصی شهر تهران با سطح تحصیلات مختلف در میزان کارآفرینی۵۹

جدول ۴-۱۳: نتایج آزمون توکی بر ای مقایسۀ میانگینهای مدیران با سطح تحصیلات مختلف در میزان کارآفرینی۵۹

جدول ۴-۱۴: نتایج آزمون F لوین برای بررسی مفروضه همگنی واریانسها در متغیر میزان کارآفرینی در مدیران باشگاههای خصوصی شهر تهران با سوابق خدمت مختلف۶۰

جدول ۴-۱۵: نتایچ تحلیل واریانس یک راهه برای بررسی تفاوت بین مدیران باشگاههای خصوصی شهر تهران با سوابق خدمت مختلف در میزان کارآفرینی۶۰

جدول ۴-۱۶: آمارههای قدرت تحمل و عامل تورم واریانس برای بررسی مفروضه هم خطی چندگانه بین متغیرهای مستقل پژوهش۶۱

جدول۴-۱۷: تجزیه وتحلیل واریانس برای نشان دادن معنی داری پیش بینی میزان کارآفرینی  از طریق مولفه های مدیریت دانش۶۲

جدول ۴-۱۸: تحلیل رگرسیون چندگانه همزمان  برای پیش بینی میزان کارآفرینی مدیران از طریق مولفههای مدیریت دانش۶۲

جدول ۴-۱۹: ضریب همبستگی وتبیین چند متغیره برای پیش بینی متغیر میزان کارآفرینی از طریق مولفههای مدیریت دانش۶۳

فهرست نمودارها

نمودار ۴-۱: توزیع فراوانی نمونۀ تحقیق براساس متغیر جنسیت۵۲

نمودار ۴-۲: توزیع فراوانی نمونۀ تحقیق براساس متغیر سطح تحصیلات۵۳

نمودار ۴-۳: توزیع فراوانی نمونۀ تحقیق براساس سابقۀ خدمت۵۴

فهرست شکل ها

شکل ۲-۱: هرم سلسه مراتبی دانش (فایرستون و مک. ال روی، ترجمه جعفرنژاد و سفیری، ۱۳۸۷)۱۰

شکل ۲-۲: مدل هیسیگ (۲۰۰۰)۲۲

شکل ۲-۳: مدل چارچوب مفهومی توسعه شاخص‌های KMC در اثربخشی مدیریت دانش۲۳

شکل ۲-۴: انتقال دانش کسب‌ و ‌کار مزیت رقابتی۲۶

شکل۲-۵:  فرایند کارآفرینی۳۰

شکل ۲-۶: عناصر اصلی در ایجاد یک شرکت نوپا۳۶

شکل۲-۷: مدل اردیل۴۱

قیمت فایل فقط ۹۷,۰۰۰ تومان

خرید

برچسب ها : بررسی رابطه مدیریت دانش و کارآفرینی مدیران , پایان نامه مدیریت دانش , پایان نامه میزان کارآفرینی , بررسی تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی , رابطه مدیریت دانش و کارآفرینی مدیران , پایان نامه رابطه مدیریت دانش و میزان کارآفرینی مدیران , پیاده سازی مدیریت دانش در باشگاه های خصوصی , ضرورت کارآفرینی در سازمان های ورزشی

Let’s block ads! (Why?)

آخرین محصولات فروشگاه فایلدرباره نویسنده

1545 نوشته در خدمات دانشجویان ایران دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


پاسخ دهید