no-img
خدمات دانشجویان ایران

پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر آن


خدمات دانشجویان ایران

ادامه مطلب

پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر آن
zip
فروردین ۲۶, ۱۳۹۷

پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر آن


پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر آن
دسته: روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید: ۱ بار

فرمت فایل: doc
حجم فایل: ۱۴۱ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۸

هدف از پرسشنامه حاضر بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان می باشد

قیمت فایل فقط ۴,۰۰۰ تومان

خرید


دانلود پرسشنامه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر آن

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر پایه دوم دبیرستان است. این پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون بود. از میان مدارس پسرانه دوره دبیرستان شهرستان قاینات از طریق نمونه‌گیری دردسترس دو مدرسه انتخاب و با اجرای پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی 30 نفر که نمره بالایی در اهمال کاری تحصیلی گرفتند در ‌دو گروه آزمایش و گروه کنترل جایگزین شدند (تعداد هر گروه ۱۵ نفر است).

آموزش خودکارآمدی به مدت ۱۰ جلسه در مورد گروه اول اجرا شد، گروه کنترل در لیست انتظار بودند. داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره تجزیه‌وتحلیل شدند. تحلیل کوواریانس تک متغیره نشان داد که بین گروه‌های موردمطالعه در اهمال کاری تحصیلی تفاوت معناداری وجود دارد (۰۱/۰>p). یافته‌ها نشان دادند آموزش خودکارآمدی در کاهش اهمال کاری تحصیلی مؤثر است.

ابزار پژوهش

پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی سولومون و راثبلوم (۱۹۸۴)

این مقیاس را سولومون و راثبلوم (۱۹۸۴) ساخته و آن را مقیاس اهمال کاری تحصیلی نام نهادند. این مقیاس را دهقان (1387 ، به نقل از مطیعی و همکاران ۱۳۹۲) برای اولین بار در ایران به کار برده اند. مقیاس ارزیابی اهمال کاری تحصیلی دارای ۲۷ گویه می باشد که سه مولفه را مورد بررسی قرار می دهد : مولفه اول ، آماده شدن برای امتحانات ؛ شامل سوالات ۱ تا ۶  می باشد . مولفه دوم ، آماده شدن برای تکالیف می باشد و شامل سوالات ۹ تا ۱۷ می باشد و مولفه سوم ، آماده شدن برای مقاله های پایان ترم سوالات ۲۰ تا ۲۵، به صورت تکالیف تحقیقی و پژوهش های کلاسی برای دانش آموزان ایرانی نگاه شد و این گزینه برای پاسخ دهندگان به این مقیاس توضیح داده شد .

لازم به ذکر است که در ادامه هر یک از موارد دو سوال ارائه شده است که سه سوال اول (۲۶،۱۸،۷) احساس و عاطفه دانش آموز در مورد تعلل ورزی و سه سوال دوم (۲۷،۱۹،۸) تمایل آنها را برای تغییر عادت تعلل ورزی شان می سنجد. نحوه پاسخدهی به گویه ها به این صورت است که پاسخ دهندگان میزان موفقیت خود را با هر گویه با انتخاب یکی از گزینه های «به ندرت» ، «بعضی اوقات » ، «اکثر اوقات» ، «همیشه» ، از نمره۱ تا ۴ تعلق می گیرد همچنین در این مقیاس گویه های ۴-۶-۱۱-۱۵-۱۶-۲۱-۲۳-۲۵ به صورت معکوس نمره گذاری می شوند. این پرسشنامه توسط جوکار و دلاور پور (۱۳۸۶) ، به فارسی ترجمه شده و اعتبار و روایی آن به ترتیب ۶۱/۰ و ۸۸/۰ به دست آمده است. در پژوهش دهقان (۱۳۸۷ ، به نقل از مطیعی و همکاران ۱۳۹۲) پایایی آزمون به روش آلفای کرونباخ ۸۲/۰ شده است. این مقیاس با پرسشنامه افسردگی بک ، مقیاس شناخت های غیر منطقی الیس ، مقیاس عزت نفس روزنبرگ و مقیاس اجتناب روزانه همبستگی معناداری دارد (سولومون ، روثبلوم ، ۱۹۸۴).

قیمت فایل فقط ۴,۰۰۰ تومان

خرید

برچسب ها : پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر آن , پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی , دانلود پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی , پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی راثبلوم , پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی سولومون و راثبلـوم , دانلود پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی سولومون , پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی سولومون و راثبلوم (۱۹۸۴) , مقیاس ارزیابی اهمال کاری تحصیلی

Let’s block ads! (Why?)

آخرین محصولات فروشگاه فایلدرباره نویسنده

1545 نوشته در خدمات دانشجویان ایران دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


پاسخ دهید